photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Prof. Wanda Olech otrzymała nagrodę im. Adama Loreta

poniedziałek 5.06.2017

IMG_0237Podczas obchodów Święta Lasu, zorganizowanych 26 maja 2017r. w Jedlni-Letnisku, w Nadleśnictwie Radom, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach Pani prof. dr hab. Wanda Olech została uhonorowana prestiżową nagrodą im. Adama Loreta. Nagroda została przyznana za opracowanie i wdrożenie projektu kompleksowej ochrony populacji żubrów w Polsce, zwłaszcza za program monitoringu genetycznego dzikich stad oraz zasługi w odtworzeniu stada żubrów w dolinie górnego Sanu.  FullSizeR

To nagroda przyznawana od 2001 r. (z kilkuletnią przerwą) przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych m.in. za najlepiej zrealizowane przedsięwzięcia służące ochronie i doskonaleniu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, a także za najbardziej doniosłą, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej, pracę naukową zakończoną i zrealizowaną na terenie Polski, dotyczącą szeroko pojętego leśnictwa.

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie