photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wizyta w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach

środa 24.05.2017

laskiW dniach 22 i 23.05.2017 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach po raz kolejny gościł zespół  Dr Krzysztofa Damaziaka, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi z trzech ośrodków badawczych tj. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W badaniu wzięli udział uczniowie szkoły średniej oraz gimnazjum. Tym razem podczas spotkania uczniowie oceniali mięso pochodzące z różnych gatunków drobiu. Pierwszego dnia zadaniem uczniów było przeprowadzenie oceny sensorycznej mięśni piersiowych 6 gatunków drobiu, w następnym dniu ocenie poddane zostały mięśnie nóg z 7 gatunków ptaków. Ciekawość odnośnie prowadzonych obserwacji i ocen była wśród uczestników tak duża, że z trudem wytrzymali do drugiego dnia kiedy po zakończonych analizach naukowcy uchylili rąbka tajemnicy i zdradzili, jakie gatunki drobiu były oceniane. Największym zaskoczeniem było skosztowanie mięsa strusiego, które nie pojawia się na co dzień na polskich stołach. Bardzo pozytywne oceny zyskało natomiast mięso z kapłona czyli wykastrowanego koguta odchowywanego w specjalnych warunkach, tak by mięso z niego pozyskane charakteryzowało się wyjątkowymi walorami smakowymi. Po zakończonych analizach uczniowie zgodnie przyznali, że tak smakowitą odmianę od codziennych zajęć mogliby mieć co najmniej raz w miesiącu. Z niecierpliwością czekamy na wyniki przeprowadzonych testów.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie