photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: firma Bellako Sp. z o.o. i DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

piątek 21.04.2017

9.04W dniu 9 kwietnia 2017 r. gościliśmy na Wydziale Nauk o Zwierzętach firmę Bellako Sp. z o.o., która 24 kwietnia obchodzi jubileusz 30-lecie swojej działalności. Studenci WNZ studiów niestacjonarnych II stopnia mieli okazję zapoznać się z naturalnymi wyciągami roślinnymi, które produkuje polska firma Bellako Sp. z o.o. Dyrektor Daniel Róg i Pan Paweł Solarczyk podczas zajęć z przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” przekazali studentom wiedzę z zakresu produkcji, właściwości oraz zastosowania w przemyśle spożywczym i intensywnej hodowli zwierząt bogatej oferty Bellako. Goście przedstawili także najnowsze wyniki badań zastosowania nowych rozwiązań w żywieniu kurcząt brojlerów oraz kur niosek, za które firma otrzymała wyróżnienie w konkursie „Innowacyjny produkt rolniczy 2016” w kategorii pasze i dodatki paszowe. Pani Katarzyna Frączak opowiedziała o praktycznym zastosowaniu roślinnych dodatków w żywieniu kur niosek. Po raz pierwszy na zajęciach gościliśmy przedstawiciela firmy DSM Nutritional Products Sp. z o.o. z Mszczonowa Panią Katarzynę Bogdańską. Pani Katarzyna przybliżyła  słuchaczom historię firmy i lokalizacje fabryk surowców i premiksów w Polsce. Omówiła możliwości analityczne jednego z centrum badawczo-naukowego Village Neuf we Francji. Pani Katarzyna przedstawiła ofertę produktową firmy z uwzględnieniem działu zdrowia i żywienie ludzi oraz zwierząt. Składamy podziękowanie Przedstawicielom obu firm za przybycie i prezentacje innowacyjnych produktów stosowanych w intensywnej produkcji zwierzęcej.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie