photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: firma Jotafan i POLSUS

wtorek 20.12.2016

12.12.W dniu 12.12.2016r. w ramach przedmiotu „Intensywne systemy produkcji zwierzęcej” dla studentów studiów IIo na kierunku zootechnika gościliśmy Pana Dyrektora Andrzeja Zagórskiego z firmy Jotafan, która produkuje urządzenia sterująco-pomiarowe dla rolnictwa. Pan Dyrektor Andrzej Zagórski omówił parametry określające mikroklimat w pomieszczeniu inwentarskim oraz przedstawił sterowniki mikroklimatu.

W drugiej części zajęć Pani Dr Anna Hammermaister z Polskiego Związku Hodowców i Producentów POLSUS przedstawiła organizację pracy Związku oraz omówiła system PQS dotyczący wieprzowiny wysokiej jakości.

 

Obraz 496 Obraz 498
Obraz 503 Obraz 505
Obraz 506 Obraz 507
Obraz 515 Obraz 516
Obraz 519 Obraz 520
Obraz 521

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie