photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Bioinżynieria zwierząt – studia II stopnia

poniedziałek 19.12.2016

semestr I:

semestr II: Badania podstawowe i przedkliniczne biomolekuł_Z Biomateriały i bionika_Z Fizjlogia Prokaryota_Z Histologia Zwierząt_Z Inżynieria tkankowa_Z Seminarium mgr_Z Technologie liposomowe_Z Zasady planowania i przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach_Z

semestr III:

 

 

Uwaga: w semestrze II i III student składa do prodziekana ds. dydaktyki pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej.

Termin składania wniosków wyznacza prodziekan ds. dydaktyki


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie