photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Bioinżynieria zwierząt – studia I stopnia

poniedziałek 19.12.2016

Plan studiów Bioinżynieria zwierząt BW-1S_PLANY_2019_2020

semestr I –  1S_1Z_Biologia komórki zwierzęcej 1S_1Z_Chemia ogólna  1S_1Z_Fizyka  1S_1Z_Histologia i embriologia   1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej 1S_1Z_ Podstawy techniki 1S_1Z_Wstęp do biologii i bioinżynierii zwierząt użytkowych   1S_1Z   Zoologia ogólna

semestr II – 

semestr IIIBiochemia_eksperymentalna Biologia mikroorganizmów Fizjologia zwierząt Techniki_w_biologii_molekularnej

semestr IV

semestr V -Bioinżynieryjne zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej Biotechnika rozrodu Podstawy przedsiębiorczości Projektowanie badań modelowych Techniki_diagnostyczne Toksykologia środowiska

 

semestr VI

semestr VII – Biologiczne_i_molekularne_podstawy_bioróżnorodności Elektrofizjologia Immunogenetyka Inżynieria nanobiotechnologiczna Nienaturalna_natura_nauki Techniki diagnostyczne w immunologii

 

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie