photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zootechnika – studia I stopnia

poniedziałek 26.09.2016

Plan studiów dla kierunku Zootechnika ZT-1S_PLANY__2019_2020

semestr I

semestr II

 

semestr III

semestr IV

semestr V

semestr VI

semestr VII

Przedmioty do wyboru

 

 

Przedmioty humanistyczne

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie