photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zootechnika – studia I stopnia

poniedziałek 26.09.2016

semestr Ianatomia_zwierząt_1,  chemia_1, ekonomia_1,  embriologia i histologia zwierząt_1Ochrona_Wlasn_Intelekt_1, propedeutyka_zootechniczna_1Dobrostan_1, technologia informacyjna_1, statystyka opisowa, Zoologia_1

semestr II – genetyka_zw_2, Użytkowanie_łąk,  Rozród_zw_gosp_2, Biochemia zwierzątEkologia_2,  język_obcy_2Mikrobiologia_2018_2019 Ramowy program zajęć mikrobiologia 2018_2019,

zasady postępowania ze zw. dośw._2,  praktyka1_2

semestr IIIbiologiczne_podstawy_żywienia_3, Dobrostan_3, genetyka_populacji i metody hodowlane_3, mechanizacja produkcji zwierzęcej_3, podstawy_produkcji_roślinnej_3, Fizjologia_3

semestr IV – hodowla_ owiec_4, hodowla_bydła_4, hodowla_drobiu_4, pszczelnictwo_4, żywienie_zw_4, hodowla_koni_4, hodowla_zw_fut_4

semestr V – WFpodstawy_ekonomiki_marketingu_5,   Hodowla_trzody_5Higiena_zwierząt_5,  

semestr VIhodowla_ryb_6, Profilaktyka_wet_ 6, Seminarium_6, Pracownia dyplomowa

semestr VIIpraktyka_hod_7z, Towaroznawstwo_7wspólna_polityka_rol_7podstawy przedsiębiorczościSeminarium_7, Pracownia dyplomowa

Przedmioty do wyboru

alternatywne systemy produkcji zwierzęcej Bazy danych w hodowli zwierząt chów i hodowla psów Drobiarstwo Historia i Rozwój Drobiarstwa w Polsce i na Świecie hodowla kóz hydrobiologia, jakość w analityce pasz nawożenie roślin paszowych ochrona zdrowia konia Organizacja gospodarstwa agroturystycznego organizacja produkcji zwierzęcej, Prewencja i bioasekuracja w produkcji zwierzęcej produkcja mleka i mięsa wołowego produkcja owczarska przemysłowa produkcja pasz Rozród psów techniki histologiczne w badaniach kręgowców technologie produkcji skór futerkowych Użytkowanie rekreacyjne koni, Użytkowanie trzmieli i pszczół samotnic Współczesne kierunki użytkowania koni Wykorzystanie produktów pszczelich wybrane aspekty chowu i hodowli koni zastosowanie informatyki w hodowli zwierząt Zootechnika-po-angielsku, jazda konna, 

ptaki ozdobne

 

Przedmioty humanistyczne

dziedzictwo kulturowe wsi, kultura wsi polskiej, Zwierzęta w kulturze, Cywilizacyjna rola konia, Ameryka Azja – kultura, religia


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie