photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zootechnika – studia II stopnia

niedziela 25.09.2016

semestr I

 

semestr II

semestr III

uwaga: w semestrze II i III student składa pisemny wniosek informujący o postępach w realizacji_pracy_dyplomowej Termin złożenia wniosku wyznacza Prodziekan ds. Dydaktyki

Przedmioty do wyboru

 

 

 

Przedmioty humanistyczne

 

 

Przedmioty prowadzone w języku obcym (w ramach zajęć z języka obcego):

angielski:

niemiecki:


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie