photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia I stopnia

sobota 24.09.2016

semestr I – anatomiabiologia_ewolucyjna, chemia, ekonomia, filozofia_przyrody, Ochr_Wlasn_Intelekt_dpropedeutyka_hodowli_zwierząt, statystyka matematyczna, technologia informacyjna, Zoologia_bezkręgowców, zasady postępowania ze zw. doświadczalnymi HIOZTID

semestr II – genetyka zwierząt_2_dPodstawy_ekologii_2_d, Embriologia_histologia_2_d, jęz_ang_2_dmetabolomika_2_dPodstawy _mikrobiologii_2_d
Zoologia_kręgowców_2_d
, praktyka org_2,

semestr III – chów i_hodowla_gatunków_łownych_3_d, dobrostan_zwierząt_3_dfizjologia_zwierząt_3_dhigiena_utrzymania_zwierząt_amatorskich i dzikich_3_d, prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody_3_d,  zarządzanie_ populacjami_3_dzooekologia_3_dzoogeografia_3_d

semestr IV – małe_ssaki_4_d, koń_hod_uzyt_4_d, ochrona ekosystemów wodnych_4_dpies_hodowla_4_d,  Podstawy chowu zw_4_d, zoopsychologia_4_dżywienie_zw_drapieżnych_4_d, żywienie_zw_ros_wszystkożernych_4_d, org_hod_otwartej_4_d, Profilaktyka_ wet_4_d

semestr V – akwarystyka_5_d, chów i_hodowla_zwierząt_ex situ_5_d, kot_hodowla i_utrzymanie_5_d, podstawy_ekonomiki i_marketingu_5_d, ptaki ozdobne_hodowla i utrzymanie 5_d

semestr VI – chow_zw_w_zoo_6_d, Restytucja_6_d, Seminarium_6

semestr VII – praktyka_hod_7, ochrona błonkoskrzydłych_7_d, podstawy przedsiębiorczości, seminarium_7_d, wsp_polityka_rol_7_d

 

Przedmioty do wyboru

Akwakultury ogrodowe, Bazy danych w hodowli zwierząt, biologia i hodowla bezkręgowców, Chiropterologia, Ekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich, Fotografia przyrodnicza, herpetologia, Hydrobiologia, Kynologia łowiecka,  ochrona zdrowia konia, Organizacja gospodarstwa agroturystycznego, ornitologia, parazytologia, Pasożyty i drapieżniki w służbie człowieka, Podstawy szkolenia zwierząt, Pokarmy przemysłowe dla zw tow i dzikich, Praktyczne aspekty entomologii, Prewencja (..) zwierząt dzikichPszczelarstwo, Roślina źródłem pokarmu dla zwierząt, Rozród psów, Rybactwo Rekreacyjne, tech_fermentacyjneUżytkowanie rekreacyjne koni, wybrane aspekty chowu i hodowli konizachowanie i szkolenie psów, Zwierzęta w agroturystyce

 

Przedmioty humanistyczne

dziedzictwo kulturowe wsi, kultura wsi polskiej, Zwierzęta w kulturze, Ameryka Azja – kultura, religia, Cywilizacyjna rola konia


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie