photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia I stopnia

sobota 24.09.2016

semestr I – anatomiabiologia_ewolucyjna, chemia, ekonomia, filozofia_przyrody, Ochr_Wlasn_Intelekt_d, propedeutyka_hodowli_zwierząt, statystyka opisowa, technologia informacyjna, Zoologia_bezkręgowców, zasady postępowania ze zw. doświadczalnymi HIOZTID

semestr II – genetyka zwierząt_2_dPodstawy_ekologii_2_d, Embriologia_histologia_2_d, jęz_ang_2_dmetabolomika_2_dPodstawy _mikrobiologii_2_d
Zoologia_kręgowców_2_d
praktyka1_2_d, wychowanie fizyczne_2

semestr III – Chow_hod_gat_łownych_3_d, dobrostan_zwierząt_3_dFizjologia_zwierząt_3_dHigiena_3, prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody_3_d,  zarządzanie_ populacjami_3_dzooekologia_3_dzoogeografia_3_d

semestr IV – koń_hodowla i_użytkowanie_4_dOchrona błonkoskrzydłych_4_dochrona ekosystemów wodnych_4_dorg_hod_otwartej_4_dpies_hodowla_4_d,  Profilaktyka_ wet_4_d  zoopsychologia_4_d,  żyw_zw_drapieżnych_4_d,  żyw_zw_ros_wszystkożernych_4_d

semestr V – akwarystyka_5_d, chów i_hodowla_zwierząt_ex situ_5_d, kot_hodowla i_utrzymanie_5_d, podstawy_ekonomiki i_marketingu_5_d, ptaki ozdobne_hodowla i utrzymanie 5_d

semestr VI – chow_zw_w_zoo_6_dOchrona błonkoskrzydłych_6_dRestytucja_6_dSeminarium_6Pracownia dyplomowa

semestr VII – podstawy przedsiębiorczości, seminarium_7_d, wsp_polityka_rol_d, Pracownia dyplomowa

 

Przedmioty do wyboru

Akwakultury ogrodowe Bazy danych w hodowli zwierząt biologia i hodowla bezkręgowców Chiropterologia Ekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich, Fotografia przyrodnicza, herpetologia, Hydrobiologia, Kynologia łowiecka, ochrona zdrowia koni, Organizacja gospodarstwa agroturystycznego, ornitologia, parazytologia, 

Pasożyty i drapieżniki w służbie człowiekaPodstawy szkolenia zwierząt Pokarmy przemysłowe dla zw tow i dzikich Praktyczne aspekty entomologii Pszczelarstwo Roślina źródłem pokarmu dla zwierząt Rozród psów Rybactwo Rekreacyjne, tech_fermentacyjne, Użytkowanie rekreacyjne koni wybrane aspekty chowu i hodowli koni wybrane zagadnienia z biologii i hodowli bezkręgowców zachowanie i szkolenie psów Zwierzęta w agroturystyce,  Turystyka łowiecka

Przedmioty humanistyczne

dziedzictwo kulturowe wsi, kultura wsi polskiej, Zwierzęta w kulturze, Ameryka Azja – kultura, religia, Cywilizacyjna rola konia


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie