photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


czwartek 28.07.2016

karta obiegowa: KARTA-OBIEGOWA

wzór wniosku o rejestrację warunkową na kolejny semestr:

wzór_wniosku_warunkowa_rejestracja

wzór wniosku o powtarzanie semestru:

wzór_wniosku_powtarzanie_semestru

wzór oświadczenia studenta o postępach w realizacji pracy dyplomowej – podstawa zaliczenia przedmiotu: Pracownia dyplomowa w ramach pracy dyplomowej (inżynierska/magisterska):  postępy_pracy_dyplomowej

wzór wniosku o wyrażenie zgody realizacji pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora niebędącego nauczycielem akademickim lub niezatrudnionego w SGGW:

załącznik_7_promotor_spoza_Wydziału

KLAUZULA RODO DLA PROMOTORA SPOZA SGGW KLAUZULA INFORMACYJNA promotor_recenzent spoza SGGW

wzór wniosku o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej wzór_wniosku_przedłużenie_terminu_złożenia_pracy_dyplomowej

wzór wniosku o zmianę promotora i/lub tematu załącznik_8_wzór_wniosku_o_zmianę_promotora


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie