photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: firmy Bellako i JRS

sobota 9.04.2016

2016W dniu 3 kwietnia 2016 r. studenci WNZ studiów niestacjonarnych II stopnia mieli okazję zapoznać się z naturalnymi wyciągami roślinnymi, które produkuje polska firma Bellako Sp. z o.o. Dyrektor Daniel Róg i Pani Marta Wilczak, podczas zajęć z przedmiotu „Intensywne systemy produkcji zwierzęcej” przekazali słuchaczom wiedzę z zakresu produkcji, właściwości oraz zastosowania w przemyśle spożywczym i intensywnej hodowli zwierząt bogatej oferty Bellako. Goście przedstawili także najnowsze wyniki badań zastosowania wyciągów roślinnych w żywieniu kurcząt brojlerów oraz potwierdzone badaniami możliwości obniżania liczby komórek somatycznych u krów mlecznych przy wykorzystaniu mieszanki roślinnej „Bell Milk trendy”, za którą Bellako zostało nagrodzone przez internautów wyróżnieniem „Innowacyjny produkt rolniczy 2015”. Szczególne zainteresowanie studentów wzbudziły demonstrowane próbki produktów – ich zapach, wygląd i możliwość rozpuszczania w wodzie. Dziękujemy również Pani dr inż. Katarzynie Sartowskiej z Firmy RETTENMAIER Polska Sp. z o.o., która zapoznała studentów ze sztandarowym produktem firmy koncentratem włókna surowego ARBOCEL® w żywieniu zwierząt monogastrycznych oraz szczegółowo omówiła korzyści wynikające z zastosowania produktu Vitacel® w żywieniu bydła i przedstawiła aspekt ekonomiczny wykorzystania produktu w chowie zwierząt.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie