photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Szkoła letnia w Wiedniu dla studentów I i II stopnia

poniedziałek 11.01.2016

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza do wzięcia udziału w SZKOLE LETNIEJ, organizowanej w Wiedniu w terminie 1/7/2016 – 31/8/2016.

Szkoła letnia „Vienna Biocenter SUMMER SCHOOL” skierowana jest do studentów studiów I i II stopnia, którzy do 30 czerwca ukończą co najmniej 2 lata nauki.

Wymagania:  doświadczenie badawcze,  dobre wyniki w nauce,  wysoki poziom języka angielskiego,  zaświadczenie o statusie studenta.

Aplikacja:

Zlożenie aplikacji możliwe jest w okresie 1/12/2015 do 31/01/2016 za pośrednictwem strony programu.

Ogłoszenie wyników w marcu 2016.

Korzyści:

– darmowe zakwaterowanie

– stypendium 800EUR/mc

– darmowy travel pas na komunikację miejską w Wiedniu

– zwrot kosztów podróży do Wiednia i z powrotem

– wydarzenia kulturalne

– szeroki zakres projektów badawczych w dziedzinach: biologii molekularnej, immunologii, neurologii, bioinformatyki, biologii, komórek macierzystych i biochemii;

 

Informacje na stronie: http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/szkola-letnia-w-wiedniu-1-7-2016-31-8-2016


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie