photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Nowe akcje COST – Food and Agriculture

wtorek 24.11.2015

Na stronie poświęconej działaniom w ramach akcji COST umieszczono komunikaty o otwarciu nowych inicjatyw tematycznych.

Co najmniej kilka spośród nich dotyczy bezpośrednio nauk zootechnicznych i pokrewnych.

Szczegółowe informacje są dostępne pod poniższym linkiem:

http://www.cost.eu/COST_Actions/fa


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie