photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia II stopnia

czwartek 22.10.2015

Studia II stopnia trwają 3 semestry (90 ECTS). W planie wyodrębnione są dwie ścieżki: zwierzęta dzikie i zwierzęta towarzyszące

Początek zajęć: studia stacjonarne – semestr letni, studia niestacjonarne w trybie zaocznym – semestr zimowy

przedmioty wspólne: analiza instrumentalna_1, doświadczalnictwo_1, Komunikacja w świecie zwierząt, nutraceutyki i toksyny_1, monitoring_pop_zw_1_sylabus, diagnostyka _genetyczna,  ochrona_własności_1, systemy jakości, Wykorzystanie mediów społecznościowych w naukach o zwierzętach, Prawo w hodowli zwierząt, Absolwent na rynku pracy, Pracownia dyplomowa

ścieżka zwierzęta dzikie: Ekotoksykologia i waloryzacja środowiska, gat inwazyjne i konfliktowe, ocena_zagrożeń_2, Parki Krajobrazowe, Sokolnictwo i ptaki naturowe, Żywienie i baza pokarmowa

ścieżka zwierzęta towarzyszące: żywienie i dietetyka zwierząt,terapie behawioralne zwierząt, trendy w hodowli zwierząt, wspomaganie rozrodu zwierząt, Wystawy zwierząt

fakultety: bioinformatyka w monitoringu populacjiRezerwatowa hodowla koni, Wystawy psów,  dziedziczenie wybranych cech psów i kotówMikrobiota zwierząt_towarzyszących, design thinking, Diagnostyka biochemiczna, Drapieżnictwoetologia i behawior, etologia herpetofaunyModele biologiczne in vitro, nanobiotechnologia, Przyroda BPN

przedmioty anglojęzyczne: Konwencja, czynna ochrona przyrody, Pasze, żywienie i genetycznie modyfikowane organizmy,

W semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej do prodziekana ds. dydaktyki (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje prodziekan

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie