photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zootechnika

środa 29.04.2015

Studia I stopnia

Kwalifikacja: biologia lub chemia lub matematyka

Studia stacjonarne – początek zajęć: semestr zimowy

Limit miejsc: 120 osób

Studia niestacjonarne – początek zajęć: semestr zimowy

Limit miejsc: 80 osób

Studia II stopnia

kwalifikacje (bez różnic programowych): absolwenci studiów I stopnia na kierunkach: Zootechnika, Rolnictwo, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich.

Studia stacjonarne – początek zajęć: semestr letni 

Studia niestacjonarne – początek zajęć: semestr zimowy

Szczegółowe informacje na temat zasady rekrutacji na SGGW znajdują się na stronie: www.maturzysta.sggw.pl


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie