photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Bioinżynieria zwierząt

środa 29.04.2015

Studia I stopnia stacjonarne

Kwalifikacja: matematyka lub chemia lub fizyka lub biologia (pkt. SGGW x 0,7) oraz język angielski (pkt. SGGW x 0,3)

Limit miejsc: 60 osób

Początek zajęć: semestr zimowy

 

Szczegółowe informacje na temat zasady rekrutacji na SGGW znajdują się na stronie: www.maturzysta.sggw.pl


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie