photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Projekt stażowy „Stolica staży”

środa 20.08.2014
Informujemy, że w okresie od 30.06.2014 do 30.09.2014 Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
bierze udział w projekcie stażowym dla pracowników przedsiębiorstw "Stolica staży".
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Więcej informacji o projekcie na stronie http://www.stolicastazy.teklaplus.pl

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie