photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Interesariusze zewnętrzni – Gośćmi naszego Wydziału

wtorek 20.05.2014

IMG_0342 W dniu 15.05.2014r. odbyło się na Wydziale spotkanie z kluczowymi pracodawcami – przedstawicielami firm i instytucji, które mogą być miejscem pracy dla absolwentów studiów kierunków: zootechnika, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich oraz bioinżynierii zwierząt. Podmioty te podpisały z Wydziałem porozumienia o współpracy. Zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele: Alltech, Białowieskiego Parku Narodowego, DSM Nutrition Sp. z o.o., Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Kawaska Sp. z o.o., Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, PELLON Sp. z o.o., Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o., Schroniska dla Zwierząt, Trouw Nutrition Polska, Związku Hodowców Drobiu Rasowego w Polsce – Gallus i Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Po spotkaniu z Władzami Rektorskimi goście zapoznali się z ofertą dydaktyczną naszego Wydziału, z efektami kształcenia i planami zajęć dla poszczególnych kierunków studiów. Dyskusja dotyczyła sylwetki absolwenta i przygotowania go do wymagań rynku pracy. Studenci z koła naukowego Aves zaprezentowali sowy i sokoły oraz kury ozdobne. Następnie goście zwiedzali zaplecze badawczo-dydaktyczne: laboratorium Zakładu Nanobiotechnologii, wylęgarnię raków Zakładu Zoologii, podchowalnię ryb w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa oraz laboratorium oceny jakości mleka w Zakładzie Hodowli Bydła.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie