photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


I Konferencja Młodych Naukowców SGGW

wtorek 22.04.2014

bioStudenci stacjonarnych studiów doktoranckich „Biotechnologia w produkcji zwierzęcej” zapraszają na I Konferencję Młodych Naukowców, organizowaną na Wydziale Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25.04.2014 roku na terenie kampusu akademickiego SGGW.

Przewidujemy referaty, doniesienia i burzliwą dyskusję na tematy związane ze zwierzętami, począwszy od genomu a kończąc na zarządzaniu populacjami, a zwłaszcza:

 

  • Inżynieria genetyczna
  • Nanobiotechnologia
  • Modele zwierzęce w badaniach dla medycyny
  • Nowoczesne żywienie zwierząt
  • Pasze i produkty GMO dla zwierząt
  • Hodowla i dobrostan zwierząt
  • Metody i nowe technologie analityczne

Konferencja adresowana jest do młodych naukowców z Polski i zagranicy oraz ich opiekunów. Udział w konferencji jest nieograniczony, przewiduje się znaczący udział naukowców prowadzących badania na zwierzętach, biotechnologów i biologów, a także pracowników laboratoriów analitycznych, hodowców zwierząt, przedstawicieli firm paszowych, MNiSW i innych instytucji.

 

http://kmnsggw.wix.com/wnz-doktoranci

konf-bio

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie