photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Seminarium „Hodowla i żywienie bydła mlecznego i mięsnego”

środa 9.04.2014

IMG_0467W dniu 11 kwietnia 2014r. na Wydziale Nauk o Zwierzętach odbyło się międzynarodowe seminarium pt. Hodowla i Żywienie Bydła Mlecznego i Mięsnego, w którym uczestniczyło ponad 100 osób.  Organizatorami tego wydarzenia był  Wydział Nauk o Zwierzętach oraz Biuro Rolne Ambasady USA w Warszawie. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Prelegentami podczas seminarium byli naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, w osobach: dr Martin Siebier, prof. Scott Jensen oraz prof. Robert M. Kaiser. Tematykę seminarium podzielona została na dwie sesje: bydło mleczne oraz bydło mięsne. Podczas sesji związanej z produkcją mleka poruszono zagadnienia dotyczące genomowej oceny wartości hodowlanej oraz jakości pasz objętościowych. Sesja bydła mięsnego obejmowała tematykę organizacji i zarządzania stadem bydła mięsnego i żywienia krów „mamek”. 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie