photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zaproszenie na konferencję

czwartek 3.04.2014

lewW dniach 18 – 21 sierpień 2014 odbędzie się Międzynarodowe Sympozjum Młodych Naukowców „Facing Environmental Challenges“, organizowane przez Uniwersytet w Kopenhadze, we współpracy z SGGW, Uniwersytetem w Pretorii i Technologicznym Uniwersytetem w Pretorii. Sympozium odbędzie się w Republice Południowej Afryki na Uniwersytecie w Pretorii. Do udziału w Sympozium zapraszamy młodych badaczy, a także doświadczonych naukowców, którzy chcą współpracować i dzielić się swoją wiedzą dla dobra środowiska naturalnego.

Wszystkie informacje na stronie sympozium:

http://www.youngresearchersymposium.com


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie