photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zaproszenie na konferencję

wtorek 25.03.2014

t-1Studenckie Koło Naukowe Teriologów oraz Studenckie Koło Naukowe Etologów TENEO Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na II Ogólnopolską Studencką Konferencję Teriologiczną,która odbędzie się w dniach 24-25 maja w Katedrze Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jednym z głównych celów naszej konferencji jest integracja polskiego środowiska teriologicznego zwłaszcza wśród młodych naukowców. Przygotowywane przez nas wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz umożliwi nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi z całej Polski. 

link do strony internetowej konferencji oraz strony na facebooku:

_https://sites.google.com/site/konferencjateriologiczna/_
_https://www.facebook.com/OgolnopolskaKonferencjaTeriologiczna_

gdzie zainteresowani znajdą wszelkie niezbędne informacje.  


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie