photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


II Warsztaty dla Młodych Naukowców

środa 12.03.2014
PANKomitet Nauk Zootechnicznych Pan oraz Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW 
w Warszawie i Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu są 
organizatorami II Warsztatów dla Młodych Naukowców, których tematem 
jest przygotowywanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z NCN, 
NCBiR i UE. 
Warsztaty odbędą się 9 maja 2014r. w Warszawie. 

WarsztatyIIKNZPAN2014
FormularzIIKNZPAN2014

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie