photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zmarł inż. Stanisław Olczak

czwartek 6.03.2014

Olczak

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 marca zmarł wieloletni Pracownik Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie

INŻ. STANISŁAW OLCZAK

Od 1957 roku pracował w RZD Krobów, a następnie w Ursynowie, przy doświadczeniach prowadzonych w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. W latach 1979 – 1981 był kierownikiem RZD Chylice, a od 1981 do 1997 r. pracował w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt i Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Brwinowie. W uznaniu zaangażowania i osiągnięć w pracy otrzymał Srebrną Odznakę „Za Zasługi dla SGGW” oraz Srebrny Krzyż Zasługi. Odszedł od nas Człowiek szlachetny, skromny, otwarty na potrzeby innych, dobry Kolega i Współpracownik. 

Msza święta i uroczystości pogrzebowe odbędą się w miejscowości PIĄTEK k/Łowicza w dniu 8 marca (sobota), o godzinie 11:30 w kościele cmentarnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca.

                                                           Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zwierzętach

                                                           oraz

                                                           Koleżanki i Koledzy z Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie