photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Twoja ankieta zmienia SGGW

sobota 1.02.2014

 

Plakat-A2-v2Drodzy Studenci,

Okres sesji egzaminacyjnej to w SGGW nie tylko czas oceny Państwa wiedzy, ale także szansa do dokonania oceny odbytych zajęć i osób je prowadzących. Od wielu lat w naszej Uczelni prowadzone są badania „Ocena jakości kształcenia” na podstawie ankiet wypełnianych dobrowolnie przez studentów. Dzięki nim możemy określić jaki jest poziom Państwa satysfakcji z realizacji poszczególnych zajęć, porównać jakość kształcenia na wydziałach, a co dla nas jest szczególnie ważne dowiedzieć się, które obszary wymagają poprawy, jakie są oczekiwania oraz propozycje zmian. Ta nieoceniona wiedza jest podstawą do działań zmierzających do doskonalenia dydaktyki zarówno przez poszczególnych prowadzących, jak i w odniesieniu do całej naszej Uczelni. Po każdej sesji przygotowany jest szczegółowy raport prezentujący wyniki ankiet oraz ich skutki, dostępny na stronie www.jakoscksztalcenia.sggw.pl . Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnianie ankiet dostępnych w systemie e-hms. Państwa ankiety zmieniają SGGW, dzięki nim macie realny wpływ na to jak i czego się uczycie Wy oraz Wasi następcy.

Życząc owocnej sesji pozostaje z pozdrowieniami,

 prof. dr hab. Bogdan Klepacki

Prorektor ds. Dydaktyki

 

 

Szanowni Studenci,

 Zapraszam do zapoznania się z raportem „Studencka ocena realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012” dostępnym na stronie www.jakoscksztalcenia.sggw.pl . Raport ten powstał na podstawie Waszych ankiet, które wypełniliście w ubiegłym roku akademickim. W raporcie znajdziecie zestawienia dotyczące jakości kształcenia na Waszych wydziałach, oceny zajęć WF oraz lektoratów językowych. Ponadto w raporcie przedstawiliśmy kilka wybranych zmian, które dokonały się na naszej Uczelni, dzięki waszym opinią i sugestią. Praca, którą wkładacie w rzetelne wypełnianie ankiet nie idzie na marne. Raporty na podstawie Waszych ankiet są prezentowane i omawiane podczas posiedzenia Senatu Uczelni oraz analizowane przez władze każdego wydziału. Wyniki ankiet są bezcennym źródłem informacji, które stanowią podstawę do podejmowania działań mających na celu doskonalenia jakości kształcenia SGGW.

Drodzy studenci Wasze opinie są ważne. Wypełniając ankietę dostępną w e-hms macie realny wpływ na kształt Uczelni. W tym roku na Waszą prośbę ankieta została skrócona i uproszczona, aby szybciej i łatwiej dokonać oceny realizacji zajęć. Życzę owocnej sesji.

 dr inż. Mariusz Maciejczak

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Studencka-ocena-przedmiotow_2011-2012 (zmiany na Uczelni)

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie