photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


13. 12. 2013r. XL Przegląd Dorobku Kół Naukowych

środa 29.01.2014

Dnia 13.12.2013 r. odbył się Przegląd Dorobku Kół Naukowych organizowany co roku na terenie kampusu SGGW. Do przeglądu przystąpiły uczelniane koła naukowe, które zgłosiły 152 prace naukowe i 42 postery. Członkowie naszego koła również brali czynny udział w konkursie – zaprezentowaliśmy w sumie 6 prac w różnych Sekcjach: Faunistycznej, Posterowej oraz Kształtowania Przestrzeni Środowiskowej i Antropogenicznej. Ciężka praca i wysiłek włożone w badania nad projektami zostały docenione przez jury. W Sekcji Faunistycznej D za badania „Relacje między ptakiem szponiastym i człowiekiem” (Renáta Tobolová, Piotr Wietrow, Paweł Kosiarz) i w Sekcji Posterowej A za pracę „Zachowania ptaków krukowatych w stosunku do myszołowa zwyczajnego (Buteo buteo) na obszarach miejskich i pozawiejskich” (Iwona Biela i Marlena Koźlińska) otrzymaliśmy pierwsze miejsce, natomiast w Sekcji Kształtowania Przestrzeni Środowiskowej i Antropogenicznej wyróżnienie za pracę „Woliery a ekosystem kampusu SGGW” (Ilona Smolaga, Robert Strasenburg).

Uznaliśmy to za wielki sukces, ponieważ nasze koło na Wydziale Nauk o Zwierzętach oraz pod obecną nazwą działa od niedawna i zależało nam na pokazaniu się z jak najlepszej strony. Wyniki w pozytywny sposób przerosły nasze oczekiwania i dały pewność siebie oraz siłę na przygotowanie się do następnego Przeglądu w 2014 roku. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie on równie owocny w nagrody i wyróżnienia co ten z 2013 roku, a nawet jeszcze lepszy.

z_8


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie