photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


08. 12. 2013r. Nauka strzelania z łuku

środa 29.01.2014

W dniu 8 grudnia 2013 roku przedstawiciele Sekcji Sokolniczej Koła Naukowego AVES oraz Regimentu Piechoty Zaciężnej spotkali się przy domku sokolniczym, aby trenować swoje umiejętności łucznicze. Z trzciny zbudowano tarczę strzelniczą w formie chochoła, którą następnie ustawiono w bezpiecznej odległości od zabudowań. Ochotnicy próbowali swoich sił w strzelaniu do celu z łuku tradycyjnego z odległości około 15m. Dodatkową atrakcją spotkania był łuk bloczkowy ze strzałami znaczonymi lampkami LED, przyniesiony przez jednego z obecnych.

z_7


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie