photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale – firma DeLaval

poniedziałek 20.01.2014

DeLaval-logoW dniu 20.01.2014 r. gościliśmy na naszym Wydziale Przedstawicieli firmy DeLaval z siedzibą w Skierniewicach: Panów: Krzysztofa Dębskiego i Bartosza Banacha, którzy poprowadzili zajęcia z przedmiotu „Nowoczesne technologie w produkcji zwierzęcej” dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych WNZ. Tematem zajęć było wykorzystanie najnowszych technologii w automatyzacji doju, żywieniu oraz zarządzaniu stadem bydła mlecznego.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie