photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


XL Przegląd Dorobku Kół Naukowych

środa 18.12.2013

logo_1 W dniu 13.12.2013r odbył się na SGGW XL Przegląd Dorobku Kół Naukowych. Do przeglądu zgłoszono 152 prace naukowe i 42 postery. Organizatorami tegorocznego Przeglądu były: Koło Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – SKN Budownictwa Inżynierskiego, SKN Budownictwa Wodnomelioracyjnego, MKNE Ekoinżynierii, SKN Geoinzynierii, SKN „GISowcy”, a także SKN Gospodarki Przestrzennej.

W uczelni działa 30 Kół Naukowych, w których studenci rozwijają swoje zainteresowania. Wielu studentów aktywnych w Kołach Naukowych kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Wszystkie zgłoszone prace z elementami innowacyjności zostały podzielone na dwanaście sekcji tematycznych: Sekcja Społeczna, Sekcja Nauk o Żywności, Sekcja Inżynieryjna, Sekcja Florystyczna, Sekcja Ekonomiczna, Sekcja Kształtowania Przestrzeni Środowiskowej i Antropogenicznej, cztery Sekcje Faunistyczne oraz dwie Posterowe.

 

Wyniki XL Przeglądu Dorobku Kół Naukowych SGGW 2013

 

SEKCJA FAUNISTYCZNA  A

Wyróżnienia:

- Polimorfizm białek mleka to nie tylko jakość technologiczna – Monika Przeworska (KN Hodowców Zwierząt Gospodarskich)

- Zastosowanie biostymulatora ziołowego w produkcji kurcząt brojlerów - Ireneusz Stachowiak (KN Hodowców Zwierząt Gospodarskich)

 

SEKCJA FAUNISTYCZNA  B

Nagrody:

- Analiza zmian wybranych parametrów chemicznych kiszonki z kukurydzy w okresie przechowywania – Łukasz Czyżyk (KN Hodowców Zwierząt Gospodarskich)

- Nornik śródziemnomorski (microtus guentheri) – oswajanie, obserwacja zachowań społecznych, zwyczaje – Anna Filochowska, Małgorzata Wiewióra, Katarzyna Gonet (KN Wydziału Nauk o Zwierzętach)

Wyróżnienia:

- Porównanie metod badawczych wykorzystywanych do obserwacji populacji wiewiórki rudej Sciurus vulgaris na podstawie badań przeprowadzonych na wybranych zielonych terenach Warszawy – Anna Posłuszna (MNK Biologów)

 

SEKCJA FAUNISTYCZNA C

Nagroda:

- Wpływ udziału białkowych materiałów paszowych w mieszankach na koszty żywienia świń rosnących - Marcin Sońta (KN Hodowców Zwierząt Gospodarskich)

Wyróżnienia:

- Analiza wskaźników rozrodu krów pochodzących z gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka - Łukasz Głuchowski (KN Hodowców Zwierząt Gospodarskich)

- Wpływ systemu utrzymania cieliczek i przebytych chorób na późniejszą użytkowość mleczną krów - Kacprzak Marta (KN Hodowców Zwierząt Gospodarskich)

- Zmiany wielkości szkód łowieckich w poszczególnych województwach Polski w latach 2000-2013 - Wioleta Kniżewska (KN Hodowców Zwierząt Gospodarskich)

 

SEKCJA FAUNISTYCZNA D

Nagrody:

- Porównanie parametrów produkcyjno-technologicznych krów rasy montbeliarde i polskiejholsztyńsko-fryzyjskiej utrzymywanych w oborach więziowych – Antoni Piotrowski, Grzegorz Przeździecki (KN Hodowców Zwierząt Gospodarskich)

- Badanie relacji między człowiekiem i ptakami szponiastymi - Renáta Tobolová, Piotr Wietrow, Paweł Kosiarz (KN AVES)

Wyróżnienia:

- Wpływ stanu aparatu ruchu na wyniki produkcyjne stada – Marta Janda (KN Hodowców Zwierząt Gospodarskich)

- Zachowania obronne zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - Magdalena Jurczak, Monika Kłodawska (MKN Biologów)

- Burunduk (Tamias sibiricus) – zachowanie w warunkach domowych - Magdalena Supińska, Urszula Kulesza (KN Wydziału Nauk o Zwierzętach)

 

SEKCJA FLORYSTYCZNA

Nagrody:

- Zróżnicowanie budowy morfologicznej i wybranych aspektów historii życia gatunków z rodzaju skalnica (Saxifraga) na tle warunków siedliskowych – Tomasz Czerwiński (MKN Biologów)

Wyróżnienia:

- Sukcesja na Łąkach Baniocha – zmiany w szacie roślinnej oraz warunkach siedliska – Paweł Staszek (MKN Biologów)

 

SEKCJA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI ŚRODOWISKOWEJ I ANTROPEGENICZNEJ

Wyróżnienia:

- Woliery a ekosystem kampusu SGGW - Ilona Smolaga, Robert Strasenburg (KN AVES)

 

SEKCJA POSTEROWA A

Nagrody:

- Zachowania ptaków krukowatych w stosunku do Myszołowa zwyczajnego (Buteo buteo) na obszarach miejskich i poza miejskich – Iwona Biela, Marlena Koźlińska (KN AVES)

Wyróżnienia:

- Efekty reintrodukcji raka błotnego (Astacus leptodactylus) w Nadleśnictwach Garwolin, Kozienice i Tuczno – Karolina Śliwińska (MKN Biologów)

 – Genetyczne podobieństwo psów wybranych ras azjatyckich - Marta Kloch, Magdalena Kwaśniewska (KN Wydziału Nauk o Zwierzętach)

 

SEKCJA POSTEROWA B

Wyróżnienia:

- Język symboli erotycznych w ujęciu botanicznym - Joanna Mielczarczyk, Paweł Staszek (MKN Biologów)

 

Klasyfikacja Kół Naukowych XL Przeglądu Dorobku Kół Naukowych SGGW 2013

1. KN Leśników

2. KN Hodowców Zwierząt Gospodarskich

3. KN Technologów Żywności

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM NAGRODZONYM I WYRÓŻNIONYM STUDENTOM!


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie