photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studenci III roku – studia stacjonarne – przedmioty do wyboru – grupa A i B

środa 11.12.2013

HZ – przedmioty z grupy A – należy wybrać 3 z puli: Grupa A_apiterapia_HZ, Grupa A_bioroznorod_HZ, Grupa A_higiena i prewencja_HZ, Grupa A_hodowla_koz_HZ, Grupa A_hodowla_zachowawcza_HZ, Grupa A_Produkcja zwierzęca a środowisko_HZ, Grupa A_przem_pr_pasz_HZ, Grupa A_zoopsychologia_HZ

HZ – przedmioty z grupy B – należy wybrać 2 z puli: Grupa B_Alternatywne systemy pr. zw.,   Grupa B_Drobiarstwo_HZ,  Grupa B_informatyka w hodowli,  Grupa B_org_produkcji_zwierzecej_HZ,  Grupa B_pszczelarstwo i jedw_HZ,  Grupa B_technol_pr_skor futerkowych_HZ,  Grupa B_wspolczesne_kierunki_uz_koni_HZ

HMZUiA – przedmioty z grupy A – należy wybrać 3 z puli: Grupa A_apiterapia_HMZUiA, Grupa A_bioroznorod_HMZUiA, Grupa A_etyka i ochrona_zw_HMZUiA, Grupa A_higiena i prewencja zw. małych_HMZUiA, Grupa A_hodowla_zachowawcza_HMZUiA, Grupa A_postępowanie z dzikimi_HMZUiA, Grupa A_zachowanie psow_HMZUiA

HMZUiA – przedmioty z grupy B – należy wybrać 3 z puli: Grupa B_amatorski chow gryzoni_HMZUiAGrupa B_chow krolikow i in. futerkowych_HMZUiA,  Grupa B_chow zw. w ZOO,  Grupa B_dietetyka w żyw. małych zw._HMZUiA,  Grupa B_hydrobiologia_HMZUiA,  Grupa B_uz_trzmieli i pszcz samotnic_HMZUiA, 

Przedmioty do wyboru na semestr 7:

HMZUiA (należy wybrać 4) – Grupa B_akwarystyka_HMZUiA, Grupa B_fotografia zw, Grupa B_herpetologia_HMZUiA, Grupa B_chow zw. bezkregowychGrupa B_Gospodarka łowiecka, Grupa B_Ornitologia, Grupa B_Rybactwo rekreacyjne

HZ (należy wybrać 3) – Produkcja mleka i mięsa wołowego, Jakosc w analityce pasz, Użytkowanie trzmieli i pszczół samotnic, Techniki histologiczne w badaniach kregowców, Rybactwo śródlądowe, Drobiarstwo


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie