photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale: firma Polmass i FOSS Polska

wtorek 10.12.2013

logo mainimageW dniu 09 grudnia 2013r. odbyły się zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Nowe technologie w produkcji zwierzęcej” dla studentów studiów II stopnia, które prowadzili dr inż. Krzysztof Kreft oraz mgr inż. Wojciech Goszczycki z firmy Polmass SA. na temat zdrowego wychowu cieląt oraz wykorzystania AgriNIRS w precyzyjnym żywieniu zwierząt. Drugą część zajęć poprowadził dr inż. Adam Krause z firmy FOSS Polska Sp. z o.o. na temat wykorzystania metody NIRS w żywieniu zwierząt.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie