photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale – firma Cobb Germany

poniedziałek 18.11.2013

0d02b9642a35cf41W dniu 18 listopada 2013r. zajęcia z przedmiotu „Nowoczesne technologie w produkcji zwierzęcej” dla studentów WNZ studiów stacjonarnych II stopnia prowadzili zaproszeni goście Pani Aldona van Krevel i Pan Ireneusz Rosada z Firmy Cobb Germany. Tematem przewodnim wykładu była „Możliwość wykorzystania potencjału genetycznego kurcząt Cobb w nowoczesnej produkcji brojlerów” ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę wentylacji w odchowie będącej gwarancją zdrowia ptaków oraz sukcesu producenta. Pani Aldona van Krevel przybliżyła nam sylwetkę firmy na świecie i w Polsce natomiast Pan Ireneusz Rosada dokładnie omówił przygotowanie kurnika przed wstawieniem kurcząt, sposób zadawania paszy i ustawienia poideł, oraz regulację temperatury w hali.

  Prezentacja_Cobb

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie