photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


środa 23.10.2013

Niezależna, Niekonwencjonalna, Nieograniczona i Niefinansowana Sekcja Genetyczna

Aktywnie działa od 2002 roku. Zrzesza studentów z różnych Wydziałów i realizuje przedziwne pomysły z dziedziny genetyki molekularnej i ekologicznej. Studenci biorą udział w zajęciach organizowanych jako „ciekawe laboratoria” w ramach Dni SGGW, organizujemy też niekonwencjonalne, sporadyczne wycieczki np. do klasztoru, w którym uprawiał groszek Grzegorz Mendel.

Pracujemy żmudnie w małych grupach, nasze projekty, które są obecnie w trakcie realizacji to:

Projekt- Foka

Realizują:

Studenci już nie Międzywydziałowego Studium Biotechnologii, inż. Andrzej Kozłowski oraz inż. Michał Kramarz

Opis projektu:

Foka szara (Halichoerus grypus) jest gatunkiem żyjącym w wodach Północnego Atlantyku oraz Bałtyku. Mimo że między tymi zbiornikami wodnymi nie występują żadne granice geograficzne, a w przypadku fok je zamieszkujących, również granice behawioralne, niektóre wskazują na brak lub silnie ograniczony przepływ genów między populacjami bałtycką, a atlantyckimi. Celem badań jest sprawdzenie czy istnieje przepływ genów między tymi populacjami poprzez analizę markerów mikrosatelitarnych oraz zsekwencjonowanie i porównanie fragmentu mitochondrialnego regionu kontrolnego. Materiał przez nas pozyskany to krew pobierana od fok o znanym pochodzeniu z europejskich Ogrodów Zoologicznych. W bieżącym roku badania zostaną zakończone, miejmy nadzieję dobrą publikacją! Do tej pory wyniki projektu były prezentowane na Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Biotechnologii w Gdańsku (2012)- Nagroda Publiczności za Plakat oraz na Konferencji Polskiego Towarzystwa Genetycznego w Poznaniu (2013).

 

Projekt- Misie

Realizują:

Studentki studiów I stopnia Wydziału Nauk o Zwierzętach, Monika Kłodawska i Joanna Jacyno

Opis projektu:

Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) zamieszkuje południowe tereny Polski, rejon Karpat i Tatr. Dzięki środkom finansowym w ramach projektu Milka „Razem dla Tatr” udało się nam policzyć wszystkie misie w tym rejonie i sprawdzić sezonowe szlaki migracyjne! Nasze badania wykorzystywały próbki biologiczne (sierść) zbierane przez wolontariuszy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego po polskiej i słowackiej stronie, na podstawie DNA ekstrahowanego z cebulek włosowych tworzyłyśmy indywidualne profile genetyczne każdego osobnika a dzięki dalszym analizom matematycznym tworzyłyśmy grupy niedźwiedzi o największym pokrewieństwie i  sprawdzałyśmy ile razy ten sam osobnik pojawił się w badanym terenie? Ostatecznie metodą GIS wszystkie „nasze” profile genetyczne przydzielone zostały do miejsca zebrania i w ten sposób powstała prawdziwa mapa sezonowego rozmieszczenia niedźwiedzi w Tatrach! W bieżącym roku badania zostaną zakończone, miejmy nadzieję jeszcze lepszą publikacją! Do tej pory wyniki projektu były prezentowane i nagrodzone na dorocznym Przeglądzie Kół Naukowych SGGW (2013)- oraz na Konferencji Polskiego Towarzystwa Genetycznego w Poznaniu (2013).

 

Projekt Azja – Daleki Wschód (również na Facebooku)

Realizują:

Studentki studiów I stopnia Wydziału Nauk o Zwierzętach, Marta Kloch i Magdalena Kwaśniewska

Opis projektu:

Nasze badania mają na celu ustalenie jak duże jest podobieństwo genetyczne wybranych ras psów azjatyckich. Wspólne pochodzenie geograficzne i historyczne dużej grupy psów skłoniło nas do zastanowienia się nad analizą zmienności genetycznej wybranych ras. Materiał do badań stanowią włosy wraz z cebulkami oraz rodowód, wszystko to przysyłają nam hodowcy z całego świata! Do badań wybrałyśmy następujące rasy: Chin Japoński, Mops, Shih Tzu, Lhasa Apso ,Spaniel Tybetański, Terier Tybetański, Chiński Grzywacz, Pekińczyk, Terier Japoński, Szpic Japoński, Chow Chow, Mastif Tybetański, Shar Pei, Tosa Inu, Akita Inu, Shiba Inu, Hokkaido Ken, Kai Ken, Kishu Ken, Shikoku Ken, Koreański Jindo. Nie spodziewałyśmy się, że nasz Projekt spotka się z tak dużym zainteresowaniem ze strony hodowców i właścicieli psów. A jednak…. Otrzymałyśmy wiele listów z próbkami m. in. z Japonii, USA, Kanady, Węgier, Francji i Danii i z Polski trochę też. Nasz projekt właśnie ukończył pierwszy rok swojego życia- zakończył się bardzo ważny etap: zbieranie materiału i izolacja DNA, teraz ruszamy z analizami genetycznym!

 

Projekt- Daniele

Realizują:

Studentki studiów I stopnia Wydziału Nauk o Zwierzętach, Gosia Szostakowska i Marlena Koźlińska

Opis projektu:

Czy wiecie, że daniele (Dama dama) żyjące w Polsce to jeden z najbardziej zinbredowanych gatunków z rodziny jeleniowatych? My, to już wiemy! I wcale nie jest nam wesoło. Zaczęło się całkiem niewinnie od prośby przeprowadzenia kontroli pochodzenia metodą genetyczną, w stadach danieli znajdujących się pod kontrolą Instytutu Parazytologii PAN.  Okazało się, że żadną rutynowa metodą takiej kontroli nie można przeprowadzić, ponieważ wszystkie badane zwierzęta mają prawie identyczny genotyp w obrębie analizowanych markerów. Szukamy zatem nowych markerów genetycznych, które pozwolą nam przypisać potomka do właściwego ojca. Tak upłynął nam pierwszy rok naszej działalności… Miejmy nadzieję, że kolejny będzie bardziej efektywny!

 

Kolejny projekt, który w obecnej fazie pozostaje jeszcze bezimienny właśnie się rodzi i ma już przydzielonych dwoje młodych śmiałków…

 

W TYM ROKU AKADEMICKIM NABÓR CHĘTNYCH DO SEKCJI ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie