photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


środa 23.10.2013

Prezes Sekcji Kynologicznej: Anna Schmeidl a.schmeidl@gmail.com tel. 792075443

Opiekun Sekcji Kynologicznej: dr Katarzyna Fiszdon tel. 22 59 37351

W Sekcji działa 12 osób – studentów WNZ


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie