photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Nowe studia doktoranckie na naszym Wydziale – dodatkowa rekrutacja

czwartek 10.10.2013

zdj_wnozDziekan i Rada Wydziału Nauk o Zwierzętach

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłaszają dodatkową rekrutację na studia doktoranckie przy Wydziale Nauk o Zwierzętach w dyscyplinie zootechnika, w zakresie biologii zwierząt

Dokumenty należy składać do dnia 16.10.2013r. do godz. 15,00 w Dziekanacie WNZ. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 17.10.2013r. o godz. 12,00 w Dziekanacie WNZ.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji  i przebiegu studiów można uzyskać u kierownika studiów

prof. dr hab. Teresy Ostaszewskiej, tel (22) 59 36641, e-mail: teresa_ostaszewska@sggw.pl oraz na stronie Wydziału w zakładce: Studia 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie