photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Nabór na studia wymienne w Rosji w ramach programu ERASMUS MUNDUS – projekt IAMONET-RU

czwartek 3.10.2013

header-typo3-iamonet

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o rozpoczęciu naboru na studia wymienne w Rosji, w ramach programu ERASMUS MUNDUS, projekt IAMONET-RU etap V.

KANDYDACI:

Oferta skierowana jest do:

- studentów studiów licencjackich (ukończony pierwszy rok studiów)

- studentów studiów magisterskich (dyplom ukończenia studiów I stopnia)

- studentów studiów doktoranckich (dyplom ukończenia studiów II stopnia)

- kadry akademickiej

 

UWAGA: studenci oraz kadra akademicka z SGGW to kandydaci TG1.

OKRES WYMIANY:

Wymiana obejmuje okres 6 miesięcy (studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich) lub 1 miesiąca (kadra akademicka).

ŚWIADCZENIA:

Uczestnicy mają zapewnione stypendium w wysokości od 1000–2500 EUR/m-c (w zależności od kategorii wyjazdu), pełne ubezpieczenie oraz bilety lotnicze.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Formularz aplikacyjny
  2. List motywacyjny
  3. CV
  4. List polecający
  5. Kopia dyplomu (studenci studiów magisterskich oraz doktoranckich)
  6. Transcript of records (studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich)
  7. Kopia paszportu
  8. Research proposal (studenci studiów doktoranckich)
  9. Academic proposal (kadra akademicka)

 

Dokumenty należy składać w wersji papierowej oraz elektronicznej (jeden plik PDF, max. 5 MB; nazwa pliku: Application_nazwisko kandydata) Dokumenty muszą być ułożone w kolejności opisanej powyżej (1. Formularz aplikacyjny, 2. List motywacyjny, 3. CV…).

UWAGA: pod uwagę będą brane tylko kompletne zgłoszenia.

Termin składania aplikacji mija 11 listopada 2013r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.iamonet.de.

KONTAKT:

Mieczysław Rygalski (koordynator projektu) (bud. 8, pok. 17)

e-mail: mieczyslaw_rygalski@sggw.pl, tel. (22) 59 310 40

Ewelina Belkiewicz (bud. 8, pok. 20)

e-mail: ewelina_belkiewicz@sggw.pl, tel. (22) 59 310 45


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie