photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Opis Sekcji

wtorek 13.08.2013

OPIS SEKCJI HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ  

Sekcja Hodowców Trzody Chlewnej powstała jesienią 2012 roku zrzesza w swoich szeregach osoby – studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach, a także Rolnictwa i Biologii oraz Medycyny Weterynaryjnej SGGW, zainteresowane szeroko pojętym chowem i hodowlą trzody chlewnej.

 W ramach spotkań chcemy:

 • poruszać tematy związane z produkcją towarową świń oraz aktualnymi problemami w sektorze trzody chlewnej,
 • uczestniczyć w wykładach, seminariach i konferencjach dotyczących trzody chlewnej jak też brać czynny udział w ich organizacji na wydziale, 
 • prowadzić i współuczestniczyć w badaniach poszerzających wiedzę na temat tego gatunku, a wyniki prac prezentować na spotkaniach wydziałowych i przeglądach kół naukowych,
 • organizować wyjazdy na fermy trzody chlewnej aby poznawać hodowlę i produkcję w realiach polskiej wsi,
 • zapoznawać się z działalnością portali rolniczych i czasopism branżowych,
 • brać udział w wystawach zwierząt hodowlanych.

Aktualnie, wśród kilkunastu członków naszej sekcji mamy też osobę, która interesuje się dzikiem europejskim i problemem populacji tego gatunku w Polsce.

Celem do którego dążymy jest:

 • Rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów;
 • Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych wśród członków Sekcji i Koła;
 • Upowszechnianie wyników pracy naukowej członków Sekcji i Koła;
 • Rozwijanie współpracy między studentami wydziału i uczelni oraz rolniczych uczelni wyższych w Polsce i poza jej granicami a także między studentami a instytucjami rządowymi i pozarządowymi odpowiedzialnymi za gospodarkę wiejską, ochronę środowiska i bioróżnorodności w Kraju.
 • Promowanie w Polsce Wydziału Nauk o Zwierzętach i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Opiekun Sekcji: Prof. dr hab. Anna Rekiel

Opiekun Koła: dr Marcin Gołębiewski 

Zebrania Sekcji

Lista członków koła

KONFERENCJE


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie