photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


O stawach i karpiach w Sejmie RP

piątek 21.06.2013

karpik21W dniu 20 czerwca 2013 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja zatytułowana „Rybactwo i wędkarstwo – stan obecny i przyszłość”. Spotkanie odbywała się pod przewodnictwem v-ce Ministra Rolnictwa dr Kazimierza Plocke, zaś otwarcia konferencji dokonała Marszałek Sejmu RP p. Ewa Kopacz. Konferencję zorganizowano celem przybliżenia posłom i senatorom RP problematyki rybołówstwa, rybactwa i wędkarstwa w Polsce. W konferencji uczestniczyli dr inż. Mirosław Cieśla i dr inż. Jerzy Śliwiński z Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Tematyka ich referatów składała się z dwóch części. Pierwsza część dotyczyła stawowej produkcji ryb oraz wielofunkcyjnej roli stawowej gospodarki karpiowej i pozaprodukcyjnych funkcji stawów. Druga część wystąpienia poświęcona była promocji przedsięwzięcia „Strategii Karp 2020”. Opracowanie to, w przygotowaniu którego brali udział pracownicy Pracowni ichtiobiologii i Rybactwa, zawiera strategiczne założenia rozwoju stawowej gospodarki karpiowej w ramach nowego okresu programowania środków unijnych do roku 2020. 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie