photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wypełnianie indeksu

poniedziałek 18.03.2013

Przypominamy studentom, którzy powtarzają semestr, że w indeksie na kolejnej wolnej stronie wypełniają:

  • nagłówek /imię i nazwisko, rok studiów, rok akademicki, semestr/,
  • w wiersze wpisują tylko przedmioty powtarzane.

Studenci, którzy mają tylko warunek z  przedmiotu, wpisują ocenę w semestrze, w którym został on zrealizowany.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie