photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


X Konferencja Młodych Badaczy

środa 27.02.2013

młodzi1Serdecznie zapraszamy młodych doktorów, doktorantów oraz magistrów na coroczną KONFERENCJĘ MŁODYCH BADACZY „Fizjologia i Biochemia w Żywieniu Zwierząt”.

X edycja KONFERENCJI MŁODYCH BADACZY odbędzie się tym razem w Krakowie w dniach 13 – 14 czerwca 2013 roku.

Tematem przewodnim konferencji jest szeroko pojęta fizjologia oraz biochemia w żywieniu zwierząt, co daje możliwość zaprezentowania wyników badań młodym badaczom kierunków rolniczych, biologicznych oraz weterynaryjnych. Ciekawe wykłady znanych osób ze świata nauki oraz burzliwa dyskusja nad prezentowanymi doniesieniami gwarantują owocne obrady.

Serdecznie zapraszamy !!!

Organizatorzy konferencji:

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie

Rejestracja uczestników będzie otwarta do 15.03.2013

Szczegółowe informacje na stronie: http://pban.ur.krakow.pl

Komunikat I

Formularz rejestracyjny


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie