photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zaproszenie

wtorek 26.02.2013

ZAPROSZENIE

 Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach Dr hab. Wanda Olech-Piasecka Prof. SGGW zaprasza na seminarium dotyczące prezentacji celów badawczych i metodyk rozpraw habilitacyjnych wykonywanych na Wydziale Nauk o Zwierzętach w ramach realizacji Projektu: Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”.

 Seminarium odbędzie się w dniu 6 marca (środa), o godz. 12.00 w budynku Wydziału Nauk o Zwierzętach, sala 1069.

 Seminarium ma charakter otwarty.

bydło


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie