photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności

poniedziałek 21.01.2013

zb_logo_rgbBiuro Współpracy z Gospodarką informuje o rekrutacji do projektu szkoleniowego, pn. „Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności”, realizowanego przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Projekt skierowany jest  do pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych tworzących konsorcja naukowe, zajmujących się szeroko pojętym tematem żywności.

Celem Projektu jest podniesienie wiedzy 210 naukowców w zakresie efektywnego planowania pracy zespołów w projektach B+R oraz zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, zwiększenie liczby projektów badawczych dopasowanych do realnych potrzeb sektora produkcji żywności oraz zwiększenie jakości i intensywności współpracy przedsiębiorców i naukowców w skali długofalowej.

W trakcie cyklu szkolenia składającego się z dwóch pięciodniowych warsztatów Uczestnicy Projektu poznają najlepsze europejskie praktyki w zakresie planowania projektów badawczych aplikacyjnych dostosowanych do potrzeb sektora produkcji żywności oraz zarządzania ich realizacją. Uczą się planowania i zarządzania projektem, a następnie  opracowują w grupach briefy projektów badawczych oraz ćwiczą zastosowanie narzędzi zarządzania projektami w praktyce.

Więcej informacji na stronie projektu pod adresem: www.zarzadzanie-badaniami.pl

 

Komunikat przygotował: Michał Borowy

Biuro Współpracy z Gospodarką SGGW

ul. Nowoursynowska 166, bud 2, pok. 7

02-787 Warszawa

Tel. (22) 593 17 20

e-mail: bwg@sggw.pl; 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie