photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


sobota 8.12.2012

Polskie Towarzystwo Zootechniczne

Im. Michała Oczapowskiego

Koło Warszawskie

02-316 Warszawa, ul. Kaliska 9

 

 

Zaproszenie

 

 

Zarząd Warszawskiego Koła PTZ serdecznie zaprasza na spotkanie referatowo-dyskusyjne, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2012 roku (środa) o godzinie 18:00 w sali 1099 w Gmachu Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW przy ul. Ciszewskiego 8 w Warszawie (budynek 23). Wykład pt.

 

 

„ROLA AMINOKWASÓW PASZOWYCH

 W ŻYWIENIU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH”

 

wygłoszą mgr Piotr Kwiatkowski i mgr Robert Łubnicki

 (firma EVONIC)

 

Przewodnicząca Warszawskiego Koła

             Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego               

 

Prof. dr hab. Anna Rekiel


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie