photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Sprawozdanie z II Forum WNZ

poniedziałek 3.12.2012

We wtorek 20 października 2012 roku odbyło się II FORUM WNoZ. Gościem spotkania był Pan Jerzy Kemilew, który przybył do nas na zaproszenie Pani Prodziekan ds. Nauki dr hab. Iwony Kosieradzkiej i mgr Agaty Koziorzębskiej, doktorantki z Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. Pan Jerzy Kemilew jest lekarzem weterynarii oraz współwłaścicielem kliniki weterynaryjnej VetRegen specjalizującej się w leczeniu schorzeń (np. stawów) za pomocą komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej lub sznura pępowinowego.Wykład dotyczył biologii komórek macierzystych oraz zastosowaniu ich w weterynaryjnej medycynie regeneracyjnej.
Medycyna regeneracyjna jest to proces, w którym organizm, przy pomocy komórek macierzystych, stymulowany jest do samonaprawy, do odnowy zniszczonych narządów. Komórki macierzyste są to niezróżnicowane komórki obecne w każdej tkance posiadające olbrzymi potencjał proliferacyjny i różnicujący. Każda komórka macierzysta może podzielić się na dwie komórki macierzyste, na dwie komórki progenitorowe lub na jedną komórkę progenitorową i jedną macierzystą przy czym mechanizm, który decyduje o sposobie podziału jest nieznany. Ze względu na potencjał różnicujący, komórki macierzyste podzielić można na cztery grupy: totipotencjalne (zdolne do różnicowania sie we wszystkie komórki organizmu i komórki łożyska), pluripotencjalne (mogące różnicować się w dowolne komórki organizmu), multipotencjalne (mogące różnicować się w komórki z jednego listka zarodkowego) i unipotencjalne (różnicujące się tylko w jeden typ komórek). Ze względu na pochodzenie komórek macierzystych wyróżniamy komórki embrionalne i komórki somatyczne. Embrionalne komórki macierzyste są to komórki występujące u ssaków tylko na wczesnym etapie zarodkowym, zaprogramowane zostały do tworzenia komórek całego organizmu; nie mogą być stosowane w medycynie regeneracyjnej gdyż po wprowadzeniu ich do organizmu różnicują się w potworniaki. Przeciwieństwem są somatyczne komórki macierzyste, które po wprowadzeniu do organizmu różnicują się w komórki tkanki. Z punktu widzenia medycyny regeneracyjnej największe znaczenie mają mezenchymalne komórki macierzyste. Mogą być one pozyskiwane ze wszystkich tkanek organizmu ale najczęściej izoluje się je ze szpiku kostnego (jedynie 10% wszystkich komórek macierzystych stanowią komórki mezenchymalne, 90% stanowią komórki hemapoetyczne), tkanki tłuszczowej (najbezpieczniejsze pozyskanie komórek, jest ich ok 500 x więcej niż w szpiku) i sznura pępowinowego. Po izolacji komórek z pobranej tkanki, podawane są do organizmu miejscowo albo do krwioobiegu. Mechanizm naprawczy jest kilkuetapowy; w pierwszym etapie największe znaczenie mają komórki towarzyszące (leukocyty, neutrofile, makrofagi) które poprzez wydzielanie czynników wzrostu i cytokin zapewniają wsparcie troficzne komórkom macierzystym), następnie komórki macierzyste wydzielając czynniki antyzapalne neutralizują stan zapalny, po czym następuje ich proces różnicowania w komórki docelowe. Efektem działania komórek macierzystych jest całkowita regeneracja organizmu po urazach, bez powstawania blizny.
Po wykładzie miała miejsce ożywiona dyskusja. Zadane zostały m. in. następujące pytania:
- ile komórek należy podać do chorego stawu aby osiągnąć efekt terapeutyczny (odpowiedź: około 10 mln; naukowcy z Anglii mówią o 3,5 mln a Amerykanie o 5 mln)
- czy terapia zawsze jest skuteczna? (odpowiedź: około 5% pacjentów nie reaguje na terapię, 20% reaguje słabo; zakłada sie, że terapia jest skuteczna w przypadku 80% pacjentów)
- czy znane są efekty uboczne terapii komórkami macierzystymi? (odpowiedź: prawdopodobnie nie wpływają na aktywacje czy też intensyfikację procesu nowotworzenia)
- czy komórki macierzyste są odporne na czynniki toksyczne? (odpowiedź: są odporniejsze od komórek zróżnicowanych ale również podlegają ich wpływowi)
- jak dużo tkanki tłuszczowej pobierane jest do izolacji komórek macierzystych (odpowiedź: 50g)
Pan Jerzy Kemilew jest otwarty na wszelkie formy współpracy, w tym również zawiązywanie Konsorcjum i udział w projektach badawczych. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Kliniki (www.vetregen.pl).

Sekretarze FORUM WNoZ


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie