photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Plany zajęć

sobota 1.10.2011

SEMESTR LETNI 2018/2019

 

PROSZĘ SPRAWDZAĆ OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW!!!!

(zakładka student-ogłoszenia dla studentów)

 PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Studia stacjonarne I stopnia

BIOINŻYNIERIA

plan zajęć

semestr_2_18_19_bioinżynieria_st. listy:_bw-1s_sem_2, _bw-1s_sem_2_BIOFIZYKA

semestr_4_18_19_bioinżynieria_st..lista:_bw-1s_sem_4

semestr_6_18_19_bioinżynieria_st. lista:_bw-1s_sem_6

 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plan zajęć

sem_2_16_17 – HiOZTiD-st lista:_h-1s_sem_2

sem_4_18_19_HiOZTiD st. lista _h-1s_sem_4

sem_6_18_19_HiOZTiD st. lista:_h-1s_sem_6, _h-1s_sem_6_seminarium,fakultety

 

ZOOTECHNIKA

plan zajęć

sem_2_18_19 _ ZOOTECH-st.  listy_sem_2_biochemia, mikrobiologia_użytkowanie łąk i pastwisk _sem_2_ekologia_genetyka_rozród_zasady_pzzd

sem_4_18_19 _ZOOTECH. st._zt-1s_sem_4, grupa

osoby, które mogą uczestniczyć w zajęciach w dniach 25.02-01.03.2019 _zt-1s_sem_3

sem_6_18_19_ZOOTECH. st. listy:_zt-1s_sem_6_fakultety ,_zt-1s_sem_6_ochrona_zdrowia_koni,_zt-1s_sem_6_ryby_profilaktyka_seminarium

Terminy realizacji ćwiczeń z przedmiotu ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZW.DOŚWIADCZALNYMI

ZPZD zoot plan zajec 2018-19

 

Studia stacjonarne II stopnia

BIOINŻYNIERIA – plan zajęć

sem_1_mgr_18_19_bioinżynieria.st.

sem_3_mgr_18_19_bioinżynieria.st.

Lista studentów

Semestr 1

ALB_BW_2S_sem1_L18_19

semestr 3

ALB_BW_2S_sem3L18_19

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH- plan zajęć

sem_1_mgr_18_19_HiOZTiD st.

sem_3_mgr_18_19_HiOZTiD_st.

Lista studentów

Semestr 1

ALB_H_2S_D_sem1_L18_19

ALB_H_2S_T_sem1_L18_19

Semestr 3

ALB_H_2S_D_sem3L18_19

ALB_H_2S_T_sem3L18_19

 

ZOOTECHNIKA – plan zajęć

sem_1_mgr_18_19_ZOOTECH.st. 

sem_3_mgr_18_19_ZOOTECH_st.

Listy studentów

semestr 1

ALB_ZT_2S_sem1_L18_19_3GR

ALB_ZT_2S_sem1_L18_19_4GR

Semestr 3

ALB_ZT_2S_sem3_L18_19

 

Obrót i podstawy przetwórstwa pochodzenia zwierzęcego

Harmonogram ćwiczeń stacjonarne Zootechnika 2019

R E G U L A M I N_stacjonarne

 

Studia niestacjonarne I stopnia

Harmonogram zjazdów na sem. letni 2018_19

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plany zajęć

Plany_sem-2_18_19-HiOZTiD (KF)

Plany_sem 4_18_19- HiOZTiD

Plany_sem 6_18_19- HiOZTiD

Plany_sem 8_18_19 – HiOZTiD

ZOOTECHNIKA

plany zajęć

Plany_sem-2_18_19-ZOOTECH (KF)

Plany_sem 4_18_19- ZOOTECH

Plany_sem 6_18_19 ZOOTECH

Plany_sem 8_18_19-ZOOTECH

 

Studia niestacjonarne II stopnia 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plany zajęć

Plany_sem 2_mag_18_19-HiOZTiD

 

 

ZOOTECHNIKA

plan zajęć

Plany_sem 2_mag_18_19-ZOOTECH


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie