photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Plany zajęć

sobota 1.10.2011

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

 

PROSZĘ SPRAWDZAĆ OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW!!!!

(zakładka student-ogłoszenia dla studentów)

 PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Studia stacjonarne I stopnia

BIOINŻYNIERIA

plan zajęć

semestr_1_19_20_bioinżynieria     Lista BW-1S_sem_1

semestr_3_19_20_bioinżynieria

semestr_5_19_20_bioinżynieria

semestr_7_19_20_bioinżynieria

 

 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plan zajęć

semestr_1_19_20_hioztid   lista H-1S_sem_1

semestr_3-_19_20_hioztid

semestr_5_19_20_hioztid_

semestr_7_19_20_hioztid_

 

 

 

 

ZOOTECHNIKA

plan zajęć

semestr_1_19_20_zootech    lista ZT-1S_sem_1_

semestr_3_19_20_zootech

semestr_5_19_20_zootech

semestr_7_19_20_zootech

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

BIOINŻYNIERIA – plan zajęć

BW_2S_2019_20_sem2

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH- plan zajęć

 H_2S_2019_20_sem2

 

ZOOTECHNIKA – plan zajęć

 ZT_2S_2019_20_sem2

 

 

 

 

 

 

 

Studia niestacjonarne I stopnia

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plany zajęć

semestr_ 1_19_20_HiOZTiD

semestr_ 3_19_20_HiOZTiD

semestr_ 5_19_20_HiOZTiD

semestr_ 7_19_20_HiOZTiD

 

 

ZOOTECHNIKA

plany zajęć

semestr_ 1_19_20_ZOOTECH

semestr_ 3_19_20_ZOOTECH

semestr_ 5_19_20_ZOOTECH

semestr_ 7_19_20_ZOOTECH

 

Studia niestacjonarne II stopnia 

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH

plany zajęć

semestr_ 3_mag_19_20_HiOZTiD

 

 

 

ZOOTECHNIKA

plan zajęć

semestr_ 3_mag_19_20_ZOOTECH


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie