photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Koło naukowe

piątek 26.02.2010

Koło Naukowe przy Wydziale Nauk o Zwierzętach
http://knwnoz.sggw.pl

Studenci zainteresowani rozszerzaniem swoich zainteresowań mogą działać w wybranych sekcjach. Każda z sekcji organizuje obozy naukowe, spotkania połączone z ciekawymi wykładami specjalistów różnych dziedzin. Studenci mogą również brać udział i prowadzić samodzielnie badania naukowe związane z zaprezentowaną poniżej tematyką poszczególnych sekcji:

Sekcja Zoologiczna:
– terenowe badania faunistyczne (inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza)
– chów i restytucja traszki grzebieniastej
– chów i hodowla zwierząt egzotycznych (ryby, płazy, gady, ssaki)
– edukacja przyrodnicza

Sekcja Genetyczna:
Studenci Sekcji genetycznej realizują tematy badawcze przy pomocy nowoczesnych technik molekularnych.
Aktualnie realizowane tematy badawcze:
– Filogeneza wybranych gatunków rodziny Bovidae.
– Próba identyfikacji osobniczej Ursus arctos- kontrola pochodzenia w ochronie ex situ.

Sekcja Kynologiczna:
– użytkowość psów
– genetyczne podstawy hodowli psów rasowych
– pies i jego rola w społeczeństwie
– wystawy i pokazy psów


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie